top of page
  • Writer's pictureAAA-admin

የስልክ ጥሪ እና መልዕክት ዘመቻ

ለመላው አማራ በሙሉ


የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰኔ 30/2014 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስተር አቢይ አህመድ በተገኙበት በወቅታዊ ጉዳዮች እና ሌሎች አጀንዳዎችን ለመነጋገር ስብሰባ እንደሚያደርግ የመንግስት ሚዲያዎች ዘግበዋል። በዚሁ ስብሰባ የአማራ የዘር ፍጅት(Amhara Genocide) እንደ ሰኔ 29 ስብሰባ የዜጎች ጥቃት እና መሰል ቃላቶች ሳይሆን በስሙ የአማራ የዘር ፍጅት(Amhara Genocide) ተብሎ በስሙ ተጠርቶ ውይይት እንዲደረግበት እና ከጠቅላይ ሚኒስተር አቢይ ጀምሮ ሀላፊነታቸውን ያልተወጡ እና የዘር ፍጅቱ ውስጥ ያላቸው የኦሮሞ ብልጽግና አመራሮች ተጠያቂ እንዲሆኑ የአማራን ህዝብ ወክለናል ብለው ፓርላማ ውስጥ ያሉ አማራዎች እንዲጠይቁ ስልክ በመደወል እና መልክት በመላክ ግፊት እንድታደርጉ እንጠይቃለን።


ከዚህ በታች በስልክ የሚተላለፍ መልዕክት ምሳሌ የተወሰኑ የምክር ቤት አባላት የሰራ ስልክ ቁጥር እና ምክር ቤት አበላት ሰም ዝርዝር የሚገኝበት ተቀምጠዋል።


የሚተላለፍ መልዕክት ምሳሌ

“የተከበሩ አቶ/ ወ/ሮ <እገሌ/እገሊት>

ነገ ሰኔ 30 በሚደረገው የተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ በአማራው ላይ በተለይም በኦሮሚያ ክልል እየደረሰ ያለውን የዘር ፍጅት በስሙ የአማራ ዘር ፍጅት(Amhara Genocide) ተብሎ ተጠርቶ ውይይት እንዲደረግበት፣ ጠቅላይ ሚንስትር አቢይ አህመድ ከስልጣናቸው እንዲለቁ፣በዘር ፍጅቱ ተሳታፊ የሆኑ የኦሮሞ ብልጽግና አመራሮች ከሀላፊነት ተነስተው በዓለም አቀፍ ገለልተኛ ወገን ምርመራ እንዲደረግ እና ተጠያቂ እንዲሆኑ በግልፅ እንዲጠይቁ እና እንደ አንድ አማራ በታሪክ እና በማህበረሰበዎ ተወቃሽ ከመሆን ለመዳን ለወከሉት ለአማራ ድምፅ የመሆን ሃላፊነተዎን በትክክል ለህሊናዎ ብቻ ተገዥ በመሆን እንዲያገለግሉ እጠይቀዎታለሁ።”


የተወሰኑ የምክር ቤት አባላት የሰራ ስልክ ቁጥር

​የምክር ቤት አባል

​የስልክ ቁጥር

​1

​አቶ አሰማሀኝ አስረስ

251913381642

2

​ዲ/ን ዳንኤል ክብረት

251911474503

3

​ዶ/ር መሰረት ዘለአለም

251918045513

4

​አቶ አበባው

251931412990

5

​አቶ እውነቱ

251929932332

6

​አቶ አበረ

251911201695

7

​ዶ/ር መሰረት ሞላ

251911252320

8

​አቶ አስቻለው

251920768029

9

​ዶ/ር የሸእመቤት

251964657470

10

​ወ/ሮ ተስፋነሽ

251918076296

11

​አቶ ጌታሁን

251918129150

12

​አቶ ተሾመ

251911095101

13

​ወ/ሮ ደጅጥኑ

251918762675

14

​አቶ ባያብል

251911551870

15

ዶ/ር ማህተመ

251914711759

16

​አቶ አበባው(አብን)

251931412990

17

​አቶ ሙሉቀን(አብን)

251911089791

18

​ዶ/ር ጌትነት ታደለ

251911529796

19

​መላኩ አለበል

251911220383

20

​ገዱ አንዳርጋቸው

251918340690

የአማራ ክልል የህዝብ ተወካዮች ዝርዝር


የአዲስ አበባ የህዝብ ተውካዮች ዝርዝር


ይህን የስልክ ጥሪ እና መልዕክት ዘመቻ በPDF ለማግኘት ይህን ይጫኑ


Comentários


bottom of page